प्रमाणपत्रहरू

मानक: CE
नम्बर: M.2022.206.C71491
जारी मिति: २०२२-०३-०२
म्याद सकिने मिति: २०२७-०३-०२
स्कोप/रेंज: गोलाकार बुनाई मेसिन
द्वारा जारी: UDEM

मानक: व्यापार लाइसेन्स
नम्बर: 91350583MA8RQTH801
जारी मिति: २०२१-०३-२४
म्याद सकिने मिति: २०७१-०३-२३
दायरा / दायरा: सबै उत्पादन
द्वारा जारी: मनन मार्केट

मानक: पीसी
नम्बर: NGA-RCN21-003752-V0
जारी मिति: २०२१-०९-१३
म्याद सकिने मिति: २०२२-०९-१२
दायरा / दायरा: नाइजेरिया बजार
द्वारा जारी: Cotecna